Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Στο καρνάγιο...
Πλατύς γιαλός...Κεφαλονιά