Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Ένας μικρός Σεπτέμβρης...