Σάββατο 28 Ιουλίου 2012

Το ελληνικό καλοκαίρι αντιστέκεται στην κρίση κι έχει πάντα χρώμα γαλάζιο. (Κεφαλονιά)

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

Ο ηλίανθος, με τη μαγική διχρωμία του, συναγωνίζεται σε ακτινοβολία τον ήλιο!

Κυριακή 22 Ιουλίου 2012

Στο παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι το προφανές...